தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம்

முகப்பு

தேர்தல்கள்

பதவிகள்

ஆதி திராவிடர் (பொது)

ஆதி திராவிடர் (பெண்கள்)

 பொது (பெண்கள்)

 பொது 

பழங்குடியினர் (பொது)

பழங்குடியினர் (பெண்கள்)

 மொத்தம்

மாநகராட்சி உறுப்பினர்

50 57 412 400 0 0 919
நகராட்சி உறுப்பினர்
225 287 1549 1549 0 3 3613
பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
603 855 3450 3345 5 21 8279
மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
75 86 245 240 5 4 655
ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்
686 847 2456 2418 30 34 6471
சிற்றூராட்சி தலைவர்
1602 1602 4556 4557 103 104 12524
சிற்றூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
10815 15875 36161 35352 435 686 99324
மொத்தம்
14056 19609 48829 47861 578 852 131785

 

 
Contents Provided and Maintained by,
Tamil Nadu State Election Commission
Chennai
Email: tnsec[at]tn[dot]nic[dot]in
Designed, developed and maintained by
National Informatics Centre
Email: webadmin[at]tn[dot]nic[dot]in
Disclaimer