தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம்

முகப்பு

படிவங்கள்

 

வேட்புமனு படிவம் - ஊரகம்

உறுதிமொழி ஆவணம் - ஊரகம்

வேட்புமனு படிவம் - நகர்புறம்

உறுதிமொழி ஆவணம் - நகர்புறம்

 

 
Contents Provided and Maintained by,
Tamil Nadu State Election Commission
Chennai
Email: tnsec[at]tn[dot]nic[dot]in
Designed, developed and maintained by
National Informatics Centre
Email: webadmin[at]tn[dot]nic[dot]in
Disclaimer