மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - சேலம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம சாவித்திரி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி.கே கந்தசாமி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி ரா ரேவதி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ சந்திரசேகரன் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு கோ அண்ணாமலை வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி மு வசந்தி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி கே புஷ்பராணி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா. மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு சு அழகிரி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா மணி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க சின்னுசாமி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ இராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மா சம்பூர்ணம் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சாந்தாமணி வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி ரா தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா பழனிசாமி வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ மாதேஷ்வரன் வெற்றி
வார்டு 18 தே.மு.தி.க திருமதி க கமலா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி கு கீதா வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எம்.எஸ். தில்லைக்கரசி வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆர் கலைசெல்வி வெற்றி
வார்டு 22 மற்றவை திருமதி ரா ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 23 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம கலைசெல்வி வெற்றி
வார்டு 24 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம தங்கமணி வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திருமதி வெ மீனா வெற்றி
வார்டு 26 தி.மு.க திருமதி து நல்லம்மாள் வெற்றி
வார்டு 27 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க சந்திரலேகா வெற்றி
வார்டு 28 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப இளங்கோவன் வெற்றி
வார்டு 29 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வ இராஜா வெற்றி