மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச கவிதா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு வே கந்தசாமி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி மு தீபா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க காவோி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கி குட்டி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு என் செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு சி.வெ மாது வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ச மாது வெற்றி
வார்டு 9 தே.மு.தி.க திரு ப குமாா் வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி மு சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி சே சத்யா வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு கே எஸ் சரவணன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கா தனபால் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி M யசோதா வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி இரா சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி S சரளா வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சே பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு கோ தாமரைசெல்வன் வெற்றி