மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி எம் மகேஷ்வாி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு டி பிரபாகரன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு k.s சண்முகவேல் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு செ மோகனசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு மு வேலுச்சாமி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி K நவமணி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி முத்துலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எம் தங்கராஜ் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஈ கௌசல்யாதேவி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி B அனுராதா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி T சிவகாமி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச சிவகாமி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க விஸ்வநாதன் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி P செல்வசுந்தாி வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ.வெ பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு S. .தமிழ்ச்செல்வன் வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு .அ.கொ . பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி A யுவரேகா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி ரா கஸ்தூரி வெற்றி