மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - அரியலூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச அம்பிகா வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இரா இராமச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பெ நல்லமுத்து வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி ப குலக்கொடி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி இர வசந்தமணி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பொ சந்திரசேகர் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க ஷகிலாதேவி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு சே அசோகன் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வீ இராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச தனசெல்வி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ஜெ கீதா வெற்றி