மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ முத்து வெற்றி
வார்டு 2 இ.தே.கா செல்வி நே சுஜாதா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தி பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி கு அருணா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இரா கௌரி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு மா முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி சீ பாா்வதி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு சீ தெய்வமணி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு பொ சுப்பிரமணி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பெ ராணி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ கோவிந்தராசன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ந நந்தினி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி மு பட்டம்மாள் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கே.ஆர் தவமணி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு ரா மனோகரன் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கி அரவிந்தன் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு ச செல்வம் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி கு அம்பிகா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி ஏ நித்தியபிரியா வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி ம தங்கம் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி ஜெ திலகவதி வெற்றி
வார்டு 22 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஏ கஸ்தூரி வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி வெ புஷ்பா வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திரு ரா சகாதேவன் வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திருமதி ரா பாரதி வெற்றி
வார்டு 26 தி.மு.க திரு செ செந்தில்குமார் வெற்றி
வார்டு 27 தி.மு.க திருமதி ரா சகுந்தலா வெற்றி
வார்டு 28 தி.மு.க திரு வ முத்துமாறன் வெற்றி
வார்டு 29 தி.மு.க திருமதி வெ சத்தியா வெற்றி
வார்டு 30 தி.மு.க திருமதி வி திவ்யா வெற்றி
வார்டு 31 தி.மு.க திரு ல சரவணன் வெற்றி
வார்டு 32 தி.மு.க திரு சீ ஆறுமுகம் வெற்றி
வார்டு 33 தி.மு.க திருமதி மா ஞானசௌந்தரி வெற்றி
வார்டு 34 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க சாந்தி வெற்றி