ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு கா செல்வம் வெற்றி
வார்டு 2 இ.தே.கா திருமதி க செல்வபராரதி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி செ வனிதா வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு A V சூரியநாராயணன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி வி ஸ்ரீவள்ளி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மோ சுமித்ரா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு K V கலைச்செல்வன் வெற்றி
வார்டு 8 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி ந வெற்றிச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி லெ மதுமதி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி சு தங்கமணி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி U சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு க வெங்கடாசலபதி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு சி குமாா் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு சு சுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர வேம்பு வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி வி கிருஷ்ணபிரியா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி கி ஈஸ்வரி வெற்றி