ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> திருப்பானந்தாள்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 இ.தே.கா திருமதி லோ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா ராஜேஸ்வரி ராவணன் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி ஆ தமயந்தி ஆலயமணி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு பி. கே சீத்தாபதி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு பி சம்பத் வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திரு சீ கருணாநிதி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி பூ சுதா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி க குணசுந்தரி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி கோ சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச சுதா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு சி பீமாராவ் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ர தேவி ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திருமதி ஆர் விஜயா வெற்றி
வார்டு 14 இ.தே.கா திருமதி தங்க கனகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ரா இளவரசி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி கே உஷா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு க அண்ணாதுரை வெற்றி