ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க சுந்தரமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க செல்வி வே அனுசியா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி மு மும்தாஜ் பேகம் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ரா கௌரி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு ப ராஜா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு பெ பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி வே லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா காளிதாஸ் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு ஜானகி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி த மாலதி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த பரமேஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப கனிமொழி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சொ மணிவண்ணன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி செ மலர்விழி வெற்றி