ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> பொன்னமராவதி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ரெ சிவரஞ்சினி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி நா பிாியங்கா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சுப பழனியப்பன் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி மு வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ பழனியாண்டி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி சோ ஆதிலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி அ தனலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு பி மாணிக்கம் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு அ அடைக்கலமணி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு அழகுரெத்தினம் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ம கல்யாணி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி அ சுதா வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ சுந்தர்ராஜன்(எ) செந்தில் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ம விஜயா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வே பழனிச்சாமி வெற்றி