ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராமநாதபுரம் -> முதுகுளத்தூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி ஜெ கண்ணகி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி கு சண்முகப்பிாியா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ரா நாகஜோதி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ச செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு கூ முருகன் வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி ரா கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திருமதி மு லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு கி சாத்தையா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி பூ ராஜலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ சரண்யா வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா தா்மா் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு சசிகலா வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு ரா கோதண்டம் வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி கா முனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு ம அா்ஜீனன் வெற்றி