முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருச்சிராப்பள்ளி அந்தநல்லூர் வார்டு 4 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam திரு ரா பன்னீா்செல்வம் வெற்றி
2 திருச்சிராப்பள்ளி தொட்டியம் வார்டு 16 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam திரு எஸ் சுப்ரமணி வெற்றி