முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருச்சிராப்பள்ளி மணப்பாறை வார்டு 4 Tamil Maanila Congress (Moopanar) திருமதி ப ரேணுகா வெற்றி