முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 சேலம் ஓமலூர் வார்டு 18 Tamil Maanila Congress (Moopanar) திருமதி சி பாப்பா வெற்றி