முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சேலம்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 சேலம் அயோத்தியாபட்டணம் வார்டு 1 Independent திரு அ செந்தில் வெற்றி
2 சேலம் அயோத்தியாபட்டணம் வார்டு 8 Independent திருமதி ஜெ பாரதி வெற்றி
3 சேலம் அயோத்தியாபட்டணம் வார்டு 9 Independent திருமதி ப மோனிஷா வெற்றி
4 சேலம் அயோத்தியாபட்டணம் வார்டு 17 Independent திருமதி எஸ் சரிதா வெற்றி
5 சேலம் அயோத்தியாபட்டணம் வார்டு 18 Independent திருமதி பெ சாந்தி வெற்றி
6 சேலம் அயோத்தியாபட்டணம் வார்டு 19 Independent திருமதி பெ சிந்தாமணி வெற்றி
7 சேலம் ஆத்தூர் வார்டு 10 Independent திரு ப ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
8 சேலம் ஓமலூர் வார்டு 23 Independent திரு ரா. ரவீந்திர குமார் வெற்றி
9 சேலம் ஓமலூர் வார்டு 26 Independent திருமதி செ சாந்தி வெற்றி
10 சேலம் காடையாம்பட்டி வார்டு 3 Independent திரு ரா வேடியப்பன் வெற்றி
11 சேலம் காடையாம்பட்டி வார்டு 4 Independent திருமதி ம பூமாலதி வெற்றி
12 சேலம் காடையாம்பட்டி வார்டு 5 Independent திருமதி தி கௌசல்யா வெற்றி
13 சேலம் காடையாம்பட்டி வார்டு 8 Independent திருமதி வ மணி வெற்றி
14 சேலம் காடையாம்பட்டி வார்டு 10 Independent திரு அ பெருமாள் வெற்றி
15 சேலம் காடையாம்பட்டி வார்டு 11 Independent திரு கொ வெங்கடேஷ் வெற்றி
16 சேலம் காடையாம்பட்டி வார்டு 16 Independent திருமதி சே சுமதி வெற்றி
17 சேலம் கெங்கவல்லி வார்டு 7 Independent திரு கா விஜேந்திரன் வெற்றி
18 சேலம் கொளத்தூர் வார்டு 3 Independent திரு பெ சின்னப்பன் வெற்றி
19 சேலம் கொளத்தூர் வார்டு 4 Independent திருமதி மு கலைவாணி வெற்றி
20 சேலம் தலைவாசல் வார்டு 4 Independent திருமதி பொ சுதா வெற்றி
21 சேலம் தலைவாசல் வார்டு 8 Independent திரு ம சின்னதுரை வெற்றி
22 சேலம் தாரமங்கலம் வார்டு 1 Independent திருமதி ஆர் ஜானகி வெற்றி
23 சேலம் தாரமங்கலம் வார்டு 2 Independent திருமதி பி ஜெயலட்சுமி வெற்றி
24 சேலம் தாரமங்கலம் வார்டு 5 Independent திருமதி மா லட்சுமி வெற்றி
25 சேலம் மேச்சேரி வார்டு 4 Independent திருமதி ஜெ சத்தியா வெற்றி
26 சேலம் மேச்சேரி வார்டு 7 Independent திருமதி ரா நளினி வெற்றி
27 சேலம் மேச்சேரி வார்டு 14 Independent திருமதி ச சக்தி வெற்றி
28 சேலம் வீரபாண்டி வார்டு 4 Independent திரு கே நாகராஜ் வெற்றி