முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - சேலம்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 சேலம் வார்டு 3 Pattali Makkal Katchi திருமதி ரா ரேவதி வெற்றி
2 சேலம் வார்டு 5 Pattali Makkal Katchi திரு கோ அண்ணாமலை வெற்றி
3 சேலம் வார்டு 15 Pattali Makkal Katchi திருமதி ரா தேன்மொழி வெற்றி
4 சேலம் வார்டு 22 Pattali Makkal Katchi திருமதி ரா ஜெயந்தி வெற்றி