முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - அனைத்து மாவட்டங்கள்
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0 72
2 Desa Makkal Munnetrak Kazhagam 0 1
3 Dravida Murpokku Makkal Katchi 0 1
4 Indian Union Muslim League 0 1
5 Indiya Jananayaka Katchi 0 1
6 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 2 23
7 Naam Tamilar Katchi 0 1
8 Independent 1 433
9 Pattali Makkal Katchi 16 224
10 Puthiya Needhi Katchi 0 1
11 Puthiya Tamilagam 0 2
12 Social Democratic Party of India 0 3
13 Tamilaga Makkal Munnetra Kazhagam 0 1
14 Tamil Maanila Congress (Moopanar) 2 13
15 Viduthalai Chiruthaigal Katchi 1 15