முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0 2
2 Independent 0 19
3 Pattali Makkal Katchi 3 37
4 Viduthalai Chiruthaigal Katchi 1 4