கிராம ஊராட்சி தலைவர் - தேனி -> க.மயிலாடும்பாறை
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
ஆத்தாங்கரைபட்டி திரு சி பழனிச்சாமி வெற்றி
எட்டப்பராஜபுரம் திருமதி பா ராசாத்தி வெற்றி
கடமலைக்குண்டு திருமதி த சந்திரா வெற்றி
கண்டமனூர் திருமதி பா கௌரி வெற்றி
குமணன்தொழு திரு கு சீனிவாசன் வெற்றி
சிங்கராஜபுரம் திரு சா நாகராஜ் வெற்றி
தங்கம்மாள்புரம் திருமதி ரா ராமுத்தாய் வெற்றி
தும்மக்குண்டு திருமதி சி பொன்னழகு வெற்றி
துரைச்சாமிபுரம் திரு அ மாயகிருஸ்ணன் வெற்றி
நரியூத்து திரு சு தங்கப்பாண்டி வெற்றி
பாலூத்து திருமதி உ ஜெயப்பிரியா வெற்றி
பொன்னன்படுகை திருமதி கா பூங்கா வெற்றி
மந்திசுணை-மூலக்கடை திரு மா சுப்பிரமணி வெற்றி
மயிலாடும்பாறை திருமதி அ பார்வதி வெற்றி
முத்தாலம்பாறை திருமதி அ அமுதா வெற்றி
முறுக்கோடை திருமதி ச குருவம்மாள் வெற்றி
மேகமலை திரு சி பால்க்கண்ணன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வருசநாடு திரு சு மணிமுத்து வெற்றி