கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அகரமாங்குடி 9 9 0
அருந்தவபுரம் 9 9 0
அருமலைக்கோட்டை 9 9 0
அன்னப்பன்பேட்டை 9 9 0
ஆலங்குடி 9 9 0
இடையிருப்பு 6 6 0
இராராமுத்திரைக்கோட்டை 9 9 0
இரும்புதலை 9 9 0
உக்கடை 9 9 0
எடவாக்குடி 6 6 0
ஒன்பத்துவேலி 6 6 0
கத்தரிநத்தம் 6 6 0
கம்பர்நத்தம் 9 9 0
கருப்பமுதலியார்கோட்டை 6 6 0
களஞ்சேரி 6 6 0
காவலூர் 6 6 0
கீழகோவில்பத்து 9 9 0
குமிளக்குடி 6 6 0
கொத்தங்குடி 9 9 0
கோவத்தக்குடி 6 6 0
சாலியமங்கலம் 9 9 0
சுரைக்காயூர் 6 6 0
சூழியக்கோட்டை 9 9 0
செருமாக்கநல்லூர் 9 9 0
திருக்கருக்காவூர் 6 6 0
திருபுவனம் 6 6 0
திருவையாத்துக்குடி 6 6 0
தேவராயன்பேட்டை 9 9 0
நல்லவன்னியன்குடிகாடு 9 9 0
நெடுவாசல் 6 6 0
நெய்குன்னம் 6 6 0
நெல்லித்தோப்பு 6 6 0
பள்ளியூர் 6 6 0
புலவர்நத்தம் 9 9 0
புளியக்குடி 9 9 0
பூண்டி 9 9 0
பெருமாக்கநல்லூர் 6 6 0
மகிமாலை 6 6 0
மேலக்களக்குடி 6 6 0
மேலசெம்மங்குடி 6 6 0
வடக்குமாங்குடி 6 6 0
வடபாதி 6 6 0
விழுதியூர் 6 6 0
வேம்புகுடி 6 6 0
வையச்சேரி 6 6 0
ஜெண்பகபுரம் 6 6 0