கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> சேதுபாவா சத்திரம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அடைக்கத்தேவன் 6 6 0
அழகியநாயகிபுரம் 6 6 0
ஆண்டிக்காடு 9 9 0
இரண்டாம்புளிக்காடு 9 9 0
ஊமத்தநாடு 9 9 0
கங்காதரபுரம் 6 6 0
கட்டையங்காடு உக்கடை 6 6 0
கரம்பக்காடு 6 6 0
கழனிவாசல் 9 9 0
குப்பத்தேவன் 9 9 0
குருவிக்கரம்பை 9 9 0
கொளக்குடி 6 6 0
கொள்ளுக்காடு 6 6 0
சரபேந்திரராஜன்பட்டினம் 12 12 0
செந்தலைவயல் 6 6 0
செம்பியன்மாதேவிபட்டினம் 6 6 0
செருபாலக்காடு 6 6 0
சேதுபாவாசத்திரம் 6 6 0
சொக்கநாதபுரம் 9 9 0
சோலைக்காடு 6 6 0
திருவதேவன் 9 9 0
நாடியம் 9 9 0
பள்ளத்தூர் 9 9 0
புக்கரம்பை 9 9 0
புதுப்பட்டினம் 9 9 0
பூவானம் 6 6 0
மணக்காடு 9 9 0
மரக்காவலசை 9 9 0
மருங்கப்பள்ளம் 9 9 0
முடச்சிக்காடு 9 9 0
முதுகாடு 9 9 0
ராவுத்தன்வயல் 6 6 0
ருத்திரசிந்தாமணி 6 6 0
ரெட்டவயல் 6 6 0
வத்தலைக்காடு 6 6 0
விளங்குளம் 9 9 0
வீரியங்கோட்டை 6 6 0