கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> திருவோணம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அக்கரைவட்டம் 6 6 0
அடம்பை 9 9 0
அம்மன்குடி 6 6 0
உஞ்சியாவிடுதி 6 6 0
காடுவெட்டிவிடுதி 6 6 0
காயாவூர் 6 6 0
காரியவிடுதி 9 9 0
காவாலிபட்டி 9 9 0
கிலமங்கலம் 9 9 0
சங்கரநாதர்குடிகாடு 6 6 0
சில்லாத்தூர் 9 9 0
சிவாவிடுதி 9 9 0
சென்னியாவிடுதி 9 9 0
சோழகன்குடிகாடு 6 6 0
தாழிகைவிடுதி 9 9 0
திருநல்லூர் 6 6 0
தெற்குகோட்டை 6 6 0
தோப்புவிடுதி 9 9 0
நெமிலி திப்பியாகுடி 9 9 0
நெய்வேலி தெற்கு 9 9 0
நெய்வேலி வடக்கு 9 9 0
பணிகொண்டான்விடுதி 6 6 0
பதிரன்கோட்டை தெற்கு 9 9 0
பதிரன்கோட்டை வடக்கு 9 9 0
பின்னையூர் 9 9 0
பொய்யுண்டார்குடிகாடு 6 6 0
வடக்குகோட்டை 6 6 0
வெங்கரை 9 9 0
வெட்டிகாடு 9 9 0
வேட்டுவகோட்டை 12 12 0