கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> கும்பகோணம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அகராத்தூர் 6 6 0
அசூர் 9 9 0
அணைக்குடி 6 6 0
அண்ணலக்ரஹாரம் 12 12 0
அத்தியூர் 9 9 0
அம்மாசத்திரம் 9 9 0
ஆரியப்படைவீடு 9 9 0
இன்னம்பூர் 9 9 0
உடையாளூர் 9 9 0
உத்தமதானி 6 6 0
உமாமகேஸ்வரபுரம் 9 9 0
உள்ளூர் 12 12 0
ஏரகரம் 9 9 0
கடிச்சம்பாடி 6 6 0
கல்லூர் 9 9 0
கள்ளப்புலியூர் 9 9 0
கீழப்பழையார் 6 6 0
குமரங்குடி 9 9 0
கொத்தங்குடி 9 9 0
கொரநாட்டுக்கருப்பூர் 12 12 0
கொருக்கை 9 9 0
கோவிலாச்சேரி 6 6 0
சாக்கோட்டை 9 9 0
சுந்தரபெருமாள்கோயில் 12 12 0
சேங்கனூர் 6 6 0
சேஷம்பாடி 6 6 0
சோழன்மாளிகை 9 9 0
திப்பிராஜபுரம் 9 9 0
திருநல்லூர் 6 6 0
திருப்புறம்பியம் 9 9 0
திருவலஞ்சுழி 9 9 0
தில்லையம்பூர் 9 9 0
தேவனாஞ்சேரி 9 9 0
தேனாம்படுகை 9 9 0
நாகக்குடி 6 6 0
நீரத்தநல்லூர் 9 9 0
பட்டீஸ்வரம் 12 12 0
பண்டாரவாடைபெருமாண்டி 12 12 0
பழவாத்தான்கட்டளை 12 12 0
பாபுராஜபுரம் 9 9 0
புத்தூர் 6 6 0
மருதாநல்லூர் 9 9 0
மஹாராஜபுரம் 9 9 0
மானம்பாடி 6 6 0
வலையப்பேட்டை 12 12 0
வாளபுரம் 9 9 0
விளந்தகண்டம் 6 6 0