கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> பாபநாசம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அலவந்திபுரம் 6 6 0
ஆதனூர் 9 9 0
இராமானுஜபுரம் 9 9 0
இராஜகிரி 12 12 0
இலுப்பக்கோரை 6 6 0
ஈச்சங்குடி 6 6 0
உமையாள்புரம் 9 9 0
உம்பளப்பாடி 9 9 0
உள்ளிக்கடை 9 9 0
ஓலைப்பாடி 6 6 0
கணபதிஅக்ரஹாரம் 9 9 0
கபிஸ்தலம் 12 12 0
கூனஞ்சேரி 6 6 0
கொந்தகை 6 6 0
கோபுராஜபுரம் 9 9 0
கோவிந்தநாட்டுச்சேரி 9 9 0
சக்கராப்பள்ளி 12 12 0
சத்தியமங்கலம் 9 9 0
சரபோஜிராஜபுரம் 9 9 0
சருக்கை 9 9 0
சூலமங்கலம் 6 6 0
சோமேஸ்வரபுரம் 6 6 0
தியாகசமுத்திரம் 9 9 0
திருமண்டங்குடி 6 6 0
திருவைக்காவூர் 9 9 0
துரும்பூர் 9 9 0
பசுபதிகோயில் 12 12 0
பண்டாரவாடை 12 12 0
பெருமாள்கோயில் 6 6 0
மணலூர் 6 6 0
மேலகபிஸ்தலம் 6 6 0
ரெகுநாதபுரம் 9 9 0
வழுத்தூர் 9 9 0
வீரமாங்குடி 9 9 0