கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அகரஒரத்தூர் 6 6 0
அகலங்கண் 6 6 0
அக்கரைப்பேட்டை 12 12 0
அந்தணப்பேட்டை 6 6 0
ஆலங்குடி 6 6 0
ஆவராணி 6 6 0
ஆழியூர் 9 9 0
ஐவநல்லூர் 9 9 0
ஒரத்தூர் 6 6 0
கருவேலங்கடை 6 6 0
குறிச்சி 9 9 0
சங்கமங்கலம் 9 9 0
சிக்கல் 9 9 0
செம்பியன்மகாதேவி 6 6 0
தெத்தி 6 6 0
தெற்கு பொய்கைநல்லூர் 9 9 0
தேமங்கலம் 9 9 0
பாப்பாக்கோயில் 9 9 0
பாலையூர் 6 6 0
புதுச்சேரி 9 9 0
பெருங்கடம்பனூர் 9 9 0
பொரவச்சேரி 9 9 0
மகாதானம் 6 6 0
மஞ்சக்கொல்லை 9 9 0
முட்டம் 6 6 0
வடகுடி 6 6 0
வடக்கு பொய்கைநல்லூர் 9 9 0
வடவூர் 9 9 0
வடுகச்சேரி 6 6 0