கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அகரஎலத்தூர் 9 9 0
அகரவட்டாரம் 6 6 0
அரசூர் 9 9 0
அளக்குடி 9 9 0
ஆச்சாள்புரம் 9 9 0
ஆணைக்காரன்சத்திரம் 15 15 0
ஆரப்பள்ளம் 9 9 0
ஆர்பாக்கம் 6 6 0
ஆலங்காடு 9 9 0
ஆலாலசுந்தரம் 6 6 0
உமையாள்பதி 6 6 0
எடமணல் 9 9 0
எருக்கூர் 9 9 0
ஒலையாம்புத்தூர் 6 6 0
ஓதவந்தான்குடி 6 6 0
கடவாசல் 6 6 0
காட்டூர் 6 6 0
கீழமாத்தூர் 6 6 0
குன்னம் 9 9 0
கூத்தியம்பேட்டை 9 9 0
கொடியம்பாளையம் 6 6 0
கோபாலசமுத்திரம் 12 12 0
சீயாளம் 6 6 0
சோதியக்குடி 9 9 0
தாண்டவன்குளம் 9 9 0
திருக்கருகாவூர் 9 9 0
திருமுல்லைவாசல் 15 15 0
நல்லவிநாயகபுரம் 9 9 0
பச்சைபெருமாநல்லூர் 6 6 0
பண்ணங்குடி 6 6 0
பழையபாளையம் 9 9 0
புதுப்பட்டினம் 12 12 0
புத்தூர் 9 9 0
புளியந்துரை 6 6 0
மகாராஜபுரம் 6 6 0
மகேந்திரபள்ளி 6 6 0
மாதானம் 9 9 0
மாதிரவேளூர் 9 9 0
முதலைமேடு 9 9 0
வடகால் 6 6 0
வடரெங்கம் 9 9 0
வேட்டங்குடி 9 9 0