கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அவரிக்காடு 9 9 0
ஆய்மூர் 9 9 0
உம்பளச்சேரி 9 9 0
கச்சநகரம் 6 6 0
கள்ளிமேடு 6 6 0
காடந்தேத்தி 6 6 0
கொத்தங்குடி 9 9 0
கொளப்பாடு 9 9 0
கோவில்பத்து 9 9 0
சித்தாய்மூர் 9 9 0
தாமரைப்புலம் 6 6 0
திருவிடமருதுார் 9 9 0
துளசாபுரம் 6 6 0
நத்தப்பள்ளம் 6 6 0
நாலுவேதபதி 9 9 0
நீர்முளை 9 9 0
பனங்காடி 9 9 0
பன்னத்தெரு 9 9 0
பாங்கல் 6 6 0
புத்தூர் 6 6 0
மணக்குடி 9 9 0
வடுகூர் 6 6 0
வாட்டாக்குடி 6 6 0
வெள்ளப்பள்ளம் 12 12 0