கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> வேதாரண்யம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அண்ணாபேட்டை 9 9 0
ஆதனூர் 9 9 0
ஆயக்காரன்புலம் 1 9 9 0
ஆயக்காரன்புலம் 2 9 9 0
ஆயக்காரன்புலம் 3 9 9 0
ஆயக்காரன்புலம் 4 6 6 0
கடினல்வயல் 9 9 0
கத்தரிபுலம் 12 12 0
கரியாப்பட்டினம் 9 9 0
கருப்பம்புலம் 9 9 0
குரவப்புலம் 9 9 0
கோடியக்கரை 6 6 0
கோடியக்காடு 9 9 0
செட்டிபுலம் 9 9 0
செண்பகராயநல்லூர் 9 9 0
செம்போடை 9 9 0
தகட்டூர் 9 9 0
தாணிக்கோட்டகம் 9 9 0
தென்னடார் 6 6 0
தேத்தாக்குடி தெற்கு 12 12 0
தேத்தாக்குடி வடக்கு 9 9 0
நாகக்குடையான் 9 9 0
நெய்விளக்கு 9 9 0
பஞ்சநதிக்குளம் கிழக்கு 9 9 0
பஞ்சநதிக்குளம் நடுசேத்தி 9 9 0
பஞ்சநதிக்குளம் மேற்கு 9 9 0
பன்னாள் 9 9 0
பிராந்தியாங்கரை 9 9 0
புஷ்பவனம் 12 12 0
பெரியகுத்தகை 9 9 0
மருதூர் தெற்கு 9 9 0
மருதூர் வடக்கு 9 9 0
மூலக்கரை 6 6 0
வடமழை மணக்காடு 9 9 0
வண்டுவாஞ்சேரி 9 9 0
வாய்மேடு 9 9 0