கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அகரகீரங்குடி 6 6 0
அருண்மொழிதேவன் 6 6 0
அருவாப்பாடி 6 6 0
ஆணைமேலகரம் 9 9 0
ஆத்தூர் 9 9 0
ஆனதாண்டவபுரம் 9 9 0
இளந்தோப்பு 9 9 0
உளுத்துக்குப்பை 9 9 0
ஐவநல்லூர் 6 6 0
கங்கணம்புத்தூர் 9 9 0
கடக்கம் 6 6 0
கடலங்குடி 9 9 0
கடுவங்குடி 6 6 0
காளி 9 9 0
கிழாய் 9 9 0
கீழமருதாந்தநல்லூர் 6 6 0
குளிச்சார் 6 6 0
குறிச்சி 6 6 0
கேசிங்கன் 9 9 0
கொற்கை 9 9 0
கோடங்குடி 6 6 0
சித்தமல்லி 9 9 0
சித்தர்காடு 9 9 0
செறுதியூர் 6 6 0
சேத்தூர் 9 9 0
சோழம்பேட்டை 9 9 0
தர்மதானபுரம் 9 9 0
தலைஞாயிறு 9 9 0
தாழஞ்சேரி 9 9 0
திருஇந்தளூர் 9 9 0
திருச்சிற்றம்பலம் 9 9 0
திருமங்கலம் 9 9 0
நமச்சிவாயபுரம் 6 6 0
நல்லத்துக்குடி 9 9 0
நீடூர் 9 9 0
பட்டமங்கலம் 9 9 0
பட்டவர்த்தி 9 9 0
பாண்டூர் 6 6 0
பூதங்குடி 6 6 0
பொன்னூர் 6 6 0
மகாராஜபுரம் 6 6 0
மணக்குடி 9 9 0
மயிலாடுதுறை ஊரகம் 9 9 0
மறையூர் 9 9 0
மன்னம்பந்தல் 12 12 0
மாப்படுகை 9 9 0
முடிகண்டநல்லூர் 9 9 0
முருகமங்கலம் 6 6 0
மூவலூர் 9 9 0
மேலாநல்லூர் 6 6 0
மொழையூர் 9 9 0
வரதம்பட்டு 9 9 0
வள்ளாலகரம் 9 9 0
வில்லியநல்லூர் 9 9 0