கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> ஜெண்பகபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு செ கமலஹாசன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு M பழனிவேல் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி சி பவானி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி ம பூலோகதேவி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி பூ ஜீவானந்தம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு கோ முருகேசன் வெற்றி