கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> களஞ்சேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சா சக்திவேல் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு K வெங்கடசுப்ரமணியன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி க ரேணுகா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி ரா சங்கீதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி செ மல்லிகா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு ப பாண்டியராஜன் வெற்றி