கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> காவலூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ ரெத்தினம் வெற்றி
வார்டு 2 திரு சு செல்வகுமார் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி R கலா வெற்றி
வார்டு 4 திரு க சௌந்தராஜன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி D இந்திராகாந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திரு பெ சத்தியமூர்த்தி வெற்றி