கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> கம்பர்நத்தம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ந மாலதி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு உ ரமேஷ் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு த திலகராஜ் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு ம பிரபாகரன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி மு தேவி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி கு மகாதேவி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி க ரேவதி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ம முருகாயி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திரு A ரெங்கநாதன் வெற்றி