கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> கருப்பமுதலியார்கோட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க ராமு போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு கோ பழனிச்சாமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி மு நளாயினி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ந சக்திவேல் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ப ராமாயி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி க பரிமளா வெற்றி