கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> கத்தரிநத்தம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ச மீனாட்சி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு து ராஜேந்திரன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு S ராஜேஷ் குமார் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு ந வனமூர்த்தி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி M மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பொ மரகதவள்ளி வெற்றி