கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> கீழகோவில்பத்து
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி த ரசியா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி S மஹாலெட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு வீ கலைச்செல்வன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு S திருமுருகன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி செ இளவரசி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி து விமலா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திருமதி க மாலதி வெற்றி
வார்டு 8 திரு T காத்தவராயன் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ரா அஸ்வினி சங்கர் வெற்றி