கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> குமிளக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 செல்வி க மணிமேகலை போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு P குணசேகரன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பி ஜான்சிராணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி மா உமாபதி வெற்றி
வார்டு 5 திரு P சின்னராஜா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி தெ கல்யாணசுந்தரி போட்டி இன்றி தேர்வு