கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> மகிமாலை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க பாலச்சந்தா் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ர நிா்மலா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி இ ஜெயபாரதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ஆ செல்லையன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு எஸ்.ஆர் அனந்தராம் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி க வசந்தா வெற்றி