கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> கோவத்தக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க மாலதி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சோ ஜானகி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி உ சங்கீதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி பா பிரேமா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ப ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திரு கோ அய்யாபிள்ளை வெற்றி