கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> நெய்குன்னம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சோ கல்யாணசுந்தரி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு து சம்பத் வெற்றி
வார்டு 3 திரு R ரவிச்சந்திரன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி தி பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி J மல்லிகா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி ச பிரேமா வெற்றி