கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> ஒன்பத்துவேலி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஆ சுப்புலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி S சீதாலெட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு அ அரவிந்த் வெற்றி
வார்டு 4 திரு யே சவேரியார் வெற்றி
வார்டு 5 திரு R நடராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சி திவ்யா வெற்றி