கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> பெருமாக்கநல்லூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ச தேவகி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி கா சுப்பிரமணியன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி வெ பிரகதீஸ்வரி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு ஆ முனியப்பன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு பொ கோவிந்தராஜன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி அ மகேஸ்வரி போட்டி இன்றி தேர்வு