கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> அன்னப்பன்பேட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு M ராம்குமார் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி K லலிதா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வீ குணவதி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு K கேசவன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி க ராஜகுமாாி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு செ தாஸ் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி K சுந்தரி வெற்றி
வார்டு 8 திரு M மாவீரன் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ர தீபா வெற்றி