கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> புலவர்நத்தம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி V. நதியா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு வீ நடனசுந்தா் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி B பழனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 4 திரு R மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி க சசிகலா வெற்றி
வார்டு 6 திரு பா விஜயகுமார் வெற்றி
வார்டு 7 திரு வீ முருகானந்தம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி இ கோமதி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி சா நிஷா வெற்றி