கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> புளியக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு பா சுசீந்திரன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு உ முருகையன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கு உமாராணி வெற்றி
வார்டு 5 திரு கி அண்ணாதுரை போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி கு பவுனம்பாள் வெற்றி
வார்டு 7 திரு K மேனகா வெற்றி
வார்டு 8 திரு T சங்கர் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி S சித்திரா போட்டி இன்றி தேர்வு