கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> இராராமுத்திரைக்கோட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு இரா பிரபாகரன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி நா மீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 3 திரு பு இளையராஜா வெற்றி
வார்டு 4 திரு R சுந்தர் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி S வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி S பரிமளா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி அ ஜாக்குலின் மேரி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி பி புனிதா வெற்றி
வார்டு 9 திரு V மணி வெற்றி