கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> செருமாக்கநல்லூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி A சாலியா பீவி வெற்றி
வார்டு 2 திரு P ரெங்கராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மு கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 திரு இ அன்பரசன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி மு ரகமத்னிசா வெற்றி
வார்டு 6 திரு அ ராஜ்முகம்மது வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி P நாகலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 திரு நா சிவாஜி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ப சுமையா பர்வீன் போட்டி இன்றி தேர்வு