கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> சூழியக்கோட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு து வைரம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு உ கலியபெருமாள் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி உ ரேவதி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி ரா சாவித்திரி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு க அய்யநாதன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி P ஆனந்தி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திருமதி S லோகநாயகி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி மு சுதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திரு மா இளங்கோவன் போட்டி இன்றி தேர்வு