கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> திருக்கருக்காவூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பா மகிழ் அரசி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சி சித்ரா வெற்றி
வார்டு 3 திரு k சரவணன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ம செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 5 திரு நா ஆறுமுகம் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பா அம்பிகா வெற்றி